Czym jest współczynnik przenikania ciepła w oknach?

Osoby, które planują budowę lub remont domu czy mieszkania powinny szczególną uwagę zwracać na jakość i parametry użytkowe wszystkich wykorzystywanych materiałów oraz elementów wyposażenia budynku. Wśród kwestii, które wymagają dobrego przemyślenia, największe znaczenie ma oferowana przez wybierane wyroby termoizolacyjność. Dotyczy to produktów służących do tworzenia warstwy docieplającej, ale również montowanych okien. W Stalowej Woli stolarkę otworową od renomowanych wytwórców proponuje firma Profil Dom, oferująca również drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, rolety okienne oraz bramy garażowe. Najważniejszą kwestią okaże się ich współczynnik przenikania ciepła. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Co trzeba wiedzieć o współczynniku przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła Uw to parametr odnoszący się do całego okna i pokazujący, jaka ilość ciepła może się przez nie wydostawać przy znormalizowanej powierzchni. Jest on wyliczany na podstawie charakterystyk, jakie osiągają konkretne elementy przeszklenia, a więc przenikalności dla pakietu szybowego (Ug) oraz przenikalności dla profili składających się na ramę i ościeżnicę (Ug). Wartość Uw uwzględnia ponadto wielkość strat powstających na połączeniu pakietu szybowego oraz ramy. Współczynnik jest podawany w W/(m²·K), a jego metody jego wyliczania są wystandaryzowane i określone w normach PN-EN ISO 10077-1 oraz PN-EN 14351-1+A20, co umożliwia łatwe porównywanie ze sobą wyrobów oferowanych przez różnych producentów.

Dlaczego współczynnik przenikania ciepła jest ważny?

Straty ciepła w budynku są uzależnione od tego, jaką ma on konstrukcję oraz jakie materiały zastosowano do jego wzniesienia i wykończenia. Jest to ważne, ponieważ przez przegrody zewnętrzne – dach, ściany oraz fundamenty i stolarkę otworową – przedostaje się spora ilość energii, jeżeli nie zostały one właściwie zaizolowane lub nie zachowują potrzebnej szczelności. Będzie to istotne z uwagi na spore koszty dostarczania ciepła do ogrzewania, a także wciąż zaostrzane obowiązujące wymagania techniczne.